يوحنا 37:7-39
و در روز آخر كه روز بزرگ عيد بود, عيسي ايستاده, ندا كرد و گفت: <هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد. كسي كه به من ايمان آورد, چنانكه كتاب مي‌گويد, از بطن او نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد.> اما اين را گفت درباره روح كه هر كه به او ايمان آرد او را خواهد يافت زيرا كه روح‌القدس هنوز عطا نشده بود, چون كه عيسي تا به حال جلال نيافته بود.