افسسيان 19:1-23
و چه مقدار است عظمت بي‌نهايت قوت او نسبت به ما مومنين بر حسب عمل توانايي قوت او كه در مسيح عمل كرد چون او را از مردگان برخيزانيد و به دست راست خود در جايهاي آسماني نشانيد, بالاتر از هر رياست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامي كه خوانده مي‌شود, نه در اين عالم فقط بلكه در عالم آينده نيز. و همه چيز را زير پايهاي او نهاد و او را سر همه چيز به كليسا داد, كه بدن اوست يعني پري او كه همه را در همه پر مي‌سازد.